Checklist aangifte inkomstenbelasting

Wil je je aangifte inkomstenbelasting aan ons uitbesteden? In deze checklist kan je zien wat wij nodig hebben om je aangifte te doen.

Lever mijn bestanden aan


Algemeen

1. DigiD Machtiging

De machtigingscode heb je per post toegestuurd gekregen als we vorig jaar je belastingaangifte al hebben gedaan. Heb je nog geen machtigingscode? Dan kan je deze eenvoudig zelf downloaden via machtigen.digid.nl. Je logt in met je DigiD > klik op “iemand machtigen” >selecteer “inkomstenbelasting” > druk op bevestigen > je kan nu de machtigingscode downloaden.

Let op! Doen we aangifte voor jou en je partner? Dan hebben we van jullie beiden een machtigingscode nodig.

2. NAW-gegevens

Bij kinderen jonger dan 18 jaar?

3. Kopie aangifte vorig jaar

4. Jaaropgaven van loondienst/uitkering

5. WOZ-waarde (bij koopwoning)

De WOZ-beschikking met de WOZ-peildatum 1 januari 2019.

6. Jaaropgaaf Hypotheek

Zijn er bijzonderheden of heb je een woning gekocht? Lever dan zoveel mogelijk informatie hiervoor aan. Bij de aan- of verkoop van een woning is dit in ieder geval de afrekening van de notaris.

7. Jaaroverzichten bankrekeningen & beleggingen

8. Overzicht zorgkosten, studiekosten en giften

Verdere uitgaven zoals zorgkosten (buiten je zorgverzekering om), studiekosten (bij geen recht op studiefinanciering) en giften (met naam van de instantie en het bedrag).

9. Overzicht schulden

10. Betaalde lijfrente of AOV premies


Ondernemers

11. Balans en winst-en-verliesrekening

12. Lijst met bedrijfsmiddelen

13. Voldoe je aan het urencriterium?

Voldoe je aan het urencriterium van 1225 uur? Lever ons dan je urenregistratie aan.
Heb je al meer als 3 keer de startersaftrek gehad? Laat dat ons even weten. Dit kunnen wij zelf zien in aangiftes van meerdere jaren.

14. Toegang tot je boekhoudpakket

Heb je je administratie in een boekhoudpakket? Dan is het handig als je ons hier toegang toe kan geven.

Lever mijn bestanden aan

Let op! Je bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die je aanlevert. Fouten op basis van foutief aangeleverde gegevens kunnen dan ook niet worden aangewezen op De Boekhoudcoach. Er mag verwacht worden dat De Boekhoudcoach de aangiftes goed invult op basis van de aangeleverde gegevens.